09178602900

فرض در چابهار ساکنید، برای رفع توقیف خودروی خود باید به تهران مراجعه کنید، با توجه به هزینه‌های بالای ایاب و ذهاب بین استانی و‌درون شهری تهران، نابلدی شهر و ترافیک سنگین تهران در صورت مراجعه خودتان اذیت خواهید شد، اما اگر به ما بسپارید هم در وقت خود که مهمتر از هرچیزی است صرفه‌جویی کردید هم بلحاظ هزینه حداقل پنجاه درصد سود خواهید کرد در این فرایند از مراجعه به شرکت‌های سایپا، ایرانخودرو، مدیرانخودرو، پارس‌خودرو، زامیاد و ... تا شورای حل اختلاف و‌ پلیس راهور و‌ ناجا، شرکت نفت برای کارت سوخت انجام خواهیم داد